อ่านแล้ว 214 ครั้ง

ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง


วันที่ 07 ตุลาคม 2564 เวลา 13:30:00 น.