อ่านแล้ว 52 ครั้ง

โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ในวันที่ 18 เมษายน 2565 โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และเก็บขยะ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโป่ง หมู่ 9 บ้านโป่งพัฒนา ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปางวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10:29 น.