อ่านแล้ว 72 ครั้ง

จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ

ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ โดยจัดกิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณใต้สะพาน หมู่ 9 บ้านโป่งพัฒนา ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปางวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10:22 น.