อ่านแล้ว 28 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จัดกิจกรรมเดินขบวนในงานลอยกระทงประเพณีล่องสะเปาเมืองง้าวเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง นำโดย นายนิพัฒน์พล แก้วปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง พร้อมกับ ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน และประชาชนตำบลบ้านโป่ง ร่วมกิจกรรมเดินขบวนในงานลอยกระทงประเพณีล่องสะเปาเมืองง้าวเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ลานโพธิ์หน้าวัดต้นต้อง ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปางวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:48 น.