อ่านแล้ว 93 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จัดกิจกรรมจิตอาสา “รักเธออำเภองาว (Big Cleaning Day...Ngao) ปีที่ 14”

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จัดกิจกรรมจิตอาสา “รักเธออำเภองาว (Big Cleaning Day...Ngao) ปีที่ 14” ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ การบริหารจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันไฟป่าในพื้นที่อำเภองาววันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:41 น.