อ่านแล้ว 56 ครั้ง

โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านผู้ยากไร้ หมู่ 7 บ้านหาดเชี่ยว ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปางวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:32 น.