อ่านแล้ว 53 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จัดจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. โดยจัดกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงถนน ณ จุดทางเชื่อมในพื้นที่ต่างๆ ของตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปางวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:19 น.