อ่านแล้ว 71 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านโป่ง ดำเนินจัดทำถังขยะเปียก ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ดำเนินจัดทำถังขยะเปียก ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย โดยการจัดทำถังขยะเปียกในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปางวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:57 น.