อ่านแล้ว 130 ครั้ง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ณ วัดบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปางวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:34 น.