[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

poll

   ท่านคิดว่า อบต.บ้านโป่ง ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?


  1. จัดการเรื่องการศึกษา
  2. ปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค
  3. แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  4. แก้ไขปัญหายาเสพติด
  5. แก้ปัญหาด้านอนามัย 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
16/มิ.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ( 323 / )
    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดทำเอกสารการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม/โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ให้ประชาชนและหน่วยงานอื่น ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มิ.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน ( 426 / )
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
12/มิ.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน ( 474 / )
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/พ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5 / 2563 ( 328 / )
    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้กำหนดจัดประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2563 ประจำปีงบปร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/พ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.4 บ้านโป่ง ( 323 / )
    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ขอแจ้งกำหนดการเข้าสำรวจที่ดินและสิ่่งปลูกสร้างบ้านโป่ง หมู่ที่ 4 เริ่มวันที่ 25 พ.ค.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ระหว่างเวลา 09.00 น.ถึงเวลา 16.30 น. และขอความร่วมมือจากท่านในการประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านของท่านเตรียมเอก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/พ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( 268 / )
    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้กำหนดการเข้าสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านต้นมื่น หมู่ที่ 8 เริ่มวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/พ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานภาษี ประจำปี 2563 ( 245 / )
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดทำจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ก.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจสอบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 2562 ( 288 / )
    การตรวจสอบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/ต.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ( 372 / )
    เรื่อง กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/พ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ครั้งที่ 4 / 2563 ( 267 / )
     ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ครั้งที่ 4/2563 วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง -------------------
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5