[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เมนูหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

poll

   ท่านคิดว่า อบต.บ้านโป่ง ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?


  1. จัดการเรื่องการศึกษา
  2. ปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค
  3. แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  4. แก้ไขปัญหายาเสพติด
  5. แก้ปัญหาด้านอนามัย 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
3/เม.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนมีนาคม 2563ครั้งที่ 3 / 2563 ( 2 / )
    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบและซักซ้อมการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 13
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/เม.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ตามมาตรการเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( 2 / )
    คณะกรรมการเฝ้าระวังโรคโรควิด19 ตำบลบ้านโป่งเข้าชี้แจงเจ้าภาพจัดงานศพและผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดพร้อมมอบเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/มี.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตั้งจุดคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ตามมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) เข้าสู่หมู่บ้าน ( 7 / )
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ตั้งจุดคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อค้นหาและคัดกรองว่ามีคนในหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง เข้ามาพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ คำแนะ และสื่อสารประชาสัมพันธ์ การป้องกันและการลดความเสียงการแพร่กระจ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/มี.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ประกาศปิดกาดหาดเชี่ยว ( 11 / )
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ขอประกาศปิดกาดหาดเชี่ยว บ้านหาดเชี่ยว ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น จึงขอความอนุเคราะห์ท่านปิดประกาศ หรือประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของหมู่บ้านให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/มี.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม เดิน "รณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย เพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่และโรคติดต่อ ตำบลบ้านโป่ง" ( 11 / )
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรม เดิน "รณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย เพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่และโรคติดต่อ ตำบลบ้านโป่ง" ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นการต่อยอดการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/มี.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ฺ 2563 ครั้งที่ 2 / 2563 ( 17 / )
    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบและซักซ้อมการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/มี.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ( 18 / )
    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดทำเอกสารการดำเนินงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ในการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ก.พ./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ประจำเดือน มกราคม 2563 ( 30 / )
     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดทำเอกสารการดำเนินงานในช่วงเดือนมกราคม 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ใ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ก.พ./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนมกราคม 2563 ครั้งที่ 1/2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ( 24 / )
    รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/๒๕63 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) วันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ก.พ./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( 36 / )
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5