[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

poll

   ท่านคิดว่า อบต.บ้านโป่ง ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?


  1. จัดการเรื่องการศึกษา
  2. ปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค
  3. แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  4. แก้ไขปัญหายาเสพติด
  5. แก้ปัญหาด้านอนามัย 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
16/มิ.ย./2563 : ข่าวกิจกรรม
จิตอาสา “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข” เดินหน้าลำปางสะอาด ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ( 299 / )
    ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข”เดินหน้าลำปางสะอาด ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. โดยจัดกิจกรรมการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ (ปลูกต้นไม้และเก็บขยะ) ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/มิ.ย./2563 : ข่าวกิจกรรม
โครงการ “สืบชะตาน้ำและสักการะเจ้าพ่อผาพลึง” ( 239 / )
    สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านโป่ง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้กำหนดการจัดโครงการ “สืบชะตาน้ำและสักการะเจ้าพ่อผาพลึง” ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวตำบลบ้านโป่งและตำบลข้างเคียง ในเขตพื้นที่อำเภองาว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/พ.ค./2563 : ข่าวกิจกรรม
การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอำเภองาว จ.ลำาปาง ( 366 / )
    การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอำเภองาว จ.ลำาปาง และการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 -16.30
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/พ.ค./2563 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ( 333 / )
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/เม.ย./2563 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมทำแนวกันไฟ ณ ป่าชุมชนหมู่ ( 287 / )
    กิจกรรมทำแนวกันไฟ ณ ป่าชุมชนหมู่ 10 เป๊าะทอง ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/เม.ย./2563 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาเตรียมสถานที่กักกันโรคโควิด 19 ( 266 / )
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ร่วมกับกำนันตำบลบ้านโป่ง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ส.อบต.ทุกหมู่บ้าน จัดกิจกรรมพัฒนาเตรียมสถานที่กักกันโรคโควิด 19 ณ โรงเรียนบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/มี.ค./2563 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 ( 298 / )
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป๊าะ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/มี.ค./2563 : ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันไวรัส covid 19 และฝึกอบรมการจัดทำหน้ากากอนามัย ( 154 / )
    วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. อบต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันไวรัส covid 19 และฝึกอบรมการจัดทำหน้ากากอนามัย มีประชาชนจิตอาสา อสม. เข้าร่วมอบรมประมาณ 64 คน ยอดหน้ากาก ณ วันที่ 18 มีนาคม จำนวน 74 ชิ้น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ส.ค./2562 : ข่าวกิจกรรม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ประจำเดือน ก.ค.62 ( 231 / )
     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดทำเอกสารการดำเนินงานในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ธ.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา “วันดินโลก” ( 354 / )
    กิจกรรมจิตอาสา “วันดินโลก” ซึ่งเป็นวันคล้ายพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร เป็นวันดินโลก ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. โดยจัดกิจกรรมการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5