[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เมนูหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

poll

   ท่านคิดว่า อบต.บ้านโป่ง ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?


  1. จัดการเรื่องการศึกษา
  2. ปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค
  3. แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  4. แก้ไขปัญหายาเสพติด
  5. แก้ปัญหาด้านอนามัย 

  

ชื่อ : นางสาวนงลักษณ์ เข็มยาว
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนิพัฒน์พล แก้วปัญญา
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายประดิษฐ์ งามเริง
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. ม.1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมคิด จิตปลื้ม
ตำแหน่ง : ประธานสภา อบต.บ้านโป่ง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเสน่ห์ ใจลำปาง
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. ม.3
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนำพล กาชัย
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. ม.3
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสมจิตร สายสืบ
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. ม.4
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายทรงพล อติชาติ
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. ม.4
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : รต.เนตร นามวงค์
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. ม.5
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอารมณ์ ขว้างสืบ
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. ม.5
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวัชระ แก้วคำเทพ
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. ม.6
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : อานนท์ ยะอนันต์
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. ม.6
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอนุสรณ์ ศิริราช
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. ม.7
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวีระชัย มุ่งดี
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. ม.7
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบวรศักดิ์ กนธี
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. ม.8
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมพงษ์ คณธี
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. ม.8
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนิวัตร์ สายสืบ
ตำแหน่ง : รองประธานสภา อบต.บ้านโป่ง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมนึก เชื้อเทวา
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. ม.9
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุลาวรรณ์ แก้วสุริยะ
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. ม.10
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอุทัย ทะนะ
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. ม.10
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สมาชิกสภา อบต.
3 : สำนักปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5