[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

poll

   ท่านคิดว่า อบต.บ้านโป่ง ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?


  1. จัดการเรื่องการศึกษา
  2. ปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค
  3. แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  4. แก้ไขปัญหายาเสพติด
  5. แก้ปัญหาด้านอนามัย 
แผนผังหน่วยงาน
เธชเธกเธฒเธŠเธดเธเธชเธ เธฒ เธญเธšเธ•.
Click ดูประวัติ
นายสมคิด จิตปลื้ม
ประธานสภา อบต.บ้านโป่ง
Click ดูประวัติ
นายเฉลิมชัย สร้อยนาค
เลขานุการสภา อบต.บ้านโป่ง
Click ดูประวัติ
นายประดิษฐ์ งามเริง
สมาชิก อบต. ม.1
Click ดูประวัติ
นายเสน่ห์ ใจลำปาง
สมาชิก อบต. ม.3
Click ดูประวัติ
นายนำพล กาชัย
สมาชิก อบต. ม.3
Click ดูประวัติ
นางสมจิตร สายสืบ
สมาชิก อบต. ม.4
Click ดูประวัติ
นายทรงพล อติชาติ
สมาชิก อบต. ม.4
Click ดูประวัติ
รต.เนตร นามวงค์
สมาชิก อบต. ม.5
Click ดูประวัติ
นายอารมณ์ ขว้างสืบ
สมาชิก อบต. ม.5
Click ดูประวัติ
นายวัชระ แก้วคำเทพ
สมาชิก อบต. ม.6
Click ดูประวัติ
อานนท์ ยะอนันต์
สมาชิก อบต. ม.6
Click ดูประวัติ
นายอนุสรณ์ ศิริราช
สมาชิก อบต. ม.7
Click ดูประวัติ
นายวีระชัย มุ่งดี
สมาชิก อบต. ม.7
Click ดูประวัติ
นายบวรศักดิ์ กนธี
สมาชิก อบต. ม.8
Click ดูประวัติ
นายสมพงษ์ คณธี
สมาชิก อบต. ม.8
Click ดูประวัติ
นายนิวัตร์ สายสืบ
รองประธานสภา อบต.บ้านโป่ง
Click ดูประวัติ
นายสมนึก เชื้อเทวา
สมาชิก อบต. ม.9
Click ดูประวัติ
นายอุทัย ทะนะ
สมาชิก อบต. ม.10
Click ดูประวัติ
นายสุรินทร์ สุภารักษ์
สมาชิก อบต. ม.11
Click ดูประวัติ
นางปิ่นทอง คำศรี
สมาชิก อบต. ม.11
Click ดูประวัติ
นายยุทธ ศรีธิ
สมาชิก อบต. ม.12
Click ดูประวัติ
นางยุพิน ลือไชย
สมาชิก อบต. ม.12
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สมาชิกสภา อบต.
3 : สำนักปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5