[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เมนูหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

poll

   ท่านคิดว่า อบต.บ้านโป่ง ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?


  1. จัดการเรื่องการศึกษา
  2. ปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค
  3. แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  4. แก้ไขปัญหายาเสพติด
  5. แก้ปัญหาด้านอนามัย 
แผนผังหน่วยงาน
เธเธญเธ‡เธ„เธฅเธฑเธ‡
Click ดูประวัติ
นางสาวศรีนวล ไชยปัญญา
ผอ.กองคลัง
Click ดูประวัติ
นางสาวเนตรทราย ณ ลำปาง
นักวิชาการพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางสาวกรณิกา งามเลิศวัฒนะ
นักวิชาการคลัง
Click ดูประวัติ
นางสาวคะนึงณิศ บุญยืน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Click ดูประวัติ
นางทิราพร ดังศรีพล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Click ดูประวัติ
นางปารีรักษ์ มะโนวงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Click ดูประวัติ
นางวริศรา ควรคิด
คนงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวจตุพร การ่อน
คนงานทั่วไป
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สมาชิกสภา อบต.
3 : สำนักปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5