[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เมนูหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

poll

   ท่านคิดว่า อบต.บ้านโป่ง ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?


  1. จัดการเรื่องการศึกษา
  2. ปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค
  3. แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  4. แก้ไขปัญหายาเสพติด
  5. แก้ปัญหาด้านอนามัย 
แผนผังหน่วยงาน
เธเธญเธ‡เธŠเนˆเธฒเธ‡
Click ดูประวัติ
นายสุธน กล้าหาญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
Click ดูประวัติ
...
นายช่างโยธา
Click ดูประวัติ
...
นายช่างโยธา
Click ดูประวัติ
นางสาวกรรณิการ์ สิงห์พิศาล
เจ้าพนักงานธุรการ
Click ดูประวัติ
นางสาวปัทมา วงค์ไพศาลฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Click ดูประวัติ
นายพิทักษ์ ใจจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
Click ดูประวัติ
สต.กิตติชัย ศรีมูล
คนงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายประเสริฐ ปิ่นเกษ
คนงานทั่วไป
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สมาชิกสภา อบต.
3 : สำนักปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5