อ่านแล้ว 44 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ วารสารประจำเดือนมิถุนายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดทำเอกสารการดำเนินงานในช่วงเดือนมิถุนายน 2566  เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งที่ได้ดำเนินการมาแล้วให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารวันที่ 03 กรกฏาคม 2566 เวลา 16:15:00 น.