อ่านแล้ว 50 ครั้ง

รายงานผลการสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง

งานบรรเทาและสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลแหล่งน้ำ สำหรับใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาน้ำเสียเรียบร้อยแล้ว พบว่าไม่มีปัญหาน้ำเสียในแหล่งน้ำ 

 วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10:42:00 น.