อ่านแล้ว 59 ครั้ง

รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ ๙/ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้กำหนดจัดประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 8/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งวันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 15:00:00 น.