อ่านแล้ว 37 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 9 สายรอบหมู่บ้าน


วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 10:41:00 น.