อ่านแล้ว 53 ครั้ง

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565


วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10:36:00 น.