อ่านแล้ว 54 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ วารสารประจำเดือนมีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดทำเอกสารการดำเนินงานในช่วงเดือนมีนาคม 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งที่ได้ดำเนินการมาแล้วให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 14:27:00 น.