อ่านแล้ว 50 ครั้ง

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565


วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 11:20:00 น.