อ่านแล้ว 59 ครั้ง

ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี พ.ศ. 2566วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10:38:00 น.