อ่านแล้ว 101 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 12 ซอย 3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง


วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 12:54:00 น.