อ่านแล้ว 58 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง


วันที่ 01 มิถุนายน 2566 เวลา 14:07:00 น.