อ่านแล้ว 126 ครั้ง

รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔


วันที่ 03 ตุลาคม 2564 เวลา 15:29:00 น.