อ่านแล้ว 60 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รบการคัดเลือกและสาระสำคัยของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1


วันที่ 06 มกราคม 2566 เวลา 12:21:00 น.