อ่านแล้ว 53 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565


วันที่ 22 กรกฏาคม 2565 เวลา 14:20:00 น.