อ่านแล้ว 54 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 9 บ้านนายวันชัย กรรณกา ถึงบ้านนายประหยัด รินนานนท์ ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง


วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 13:20:00 น.