อ่านแล้ว 180 ครั้ง

รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕


วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 10:37:00 น.