อ่านแล้ว 39 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 3 บ้านสบพลึง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:29:00 น.