อ่านแล้ว 27 ครั้ง

รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๖/ ๒๕๖๖



วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 11:56:00 น.