อ่านแล้ว 53 ครั้ง

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565


วันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 09:26:00 น.