อ่านแล้ว 44 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยแม่อ้อน หมู่ 11 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:15:00 น.