อ่านแล้ว 58 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 6 บ้านนายเลื่อน พรมแต่ง ถึงบ้านนางศรีวรรณ สืบวงค์ ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง


วันที่ 01 มิถุนายน 2566 เวลา 14:14:00 น.