อ่านแล้ว 52 ครั้ง

รายงานข้อมูลแสดงแนวโน้มการประหยัดไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง

           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ.2565 และประกาศใช้มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่าย และเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมให้ทุกคนลดใช้พลังงานพร้อมกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

           บัดนี้ สิ้นปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ.2565วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 16:21:00 น.