อ่านแล้ว 117 ครั้ง

รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้กำหนดจัดประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกันยายน  ครั้งที่ 9/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:38:00 น.