อ่านแล้ว 168 ครั้ง

ติดประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2565 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านโป่ง

 ติดประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2565 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านโป่ง ผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งท่านสามารถมาดูราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่านได้ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 14:34:00 น.