อ่านแล้ว 16 ครั้ง

รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ ๗/ ๒๕๖๖วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 17:29:00 น.