อ่านแล้ว 114 ครั้ง

รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนพฤษาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕


วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:36:00 น.