อ่านแล้ว 54 ครั้ง

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565


วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 15:29:00 น.