อ่านแล้ว 14 ครั้ง

ขอประชาสัมพันธ์ “ระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Trafty Fondue)” ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ขอประชาสัมพันธ์ “ระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Trafty Fondue)” ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เพื่อบริการประชาชนในการอำนวยความสะดวก การแจ้งปัญหาความเดือนร้อนต่างๆ ในพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง อย่างรวดเร็วผ่านทาง “ระบบรับเรื่องร้องเรียน แจ้งซ่อม และปัญหาเมือง (Traffy Fondue : ฟองดูว์) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

วิธีการแจ้งปัญหาผ่าน LINE ดังนี้

แจ้งปัญหาผ่านการสแกน QR Code ประจำหน่วยงาน

1. สแกน QR Code สำหรับรับแจ้งของหน่วยงานนั้นๆ

2. พิมพ์รายละเอียดเรื่องที่ต้องการแจ้ง *ห้ามลบโค้ดใน […]เด็ดขาด*

3. กดปุ่ม “กดเพื่อถ่ายรูป”

4. กดเลือกประเภทปัญหา

5. กดปุ่ม “กดเพื่อระบุตำแหน่ง” แล้วแชร์ตำแหน่งที่พบเห็นปัญหา จากนั้นท่านจะได้รับการแจ้งปัญหา และรอรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่

 
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 08:57:00 น.