อ่านแล้ว 53 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งวาล์ว ปิด-เปิด น้ำอ่างห้วยฝาย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง


วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09:46:00 น.