อ่านแล้ว 65 ครั้ง

รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๖วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 11:13:00 น.