อ่านแล้ว 122 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอยวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13:44:00 น.