อ่านแล้ว 151 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลป.ถ 64-011 บ้านโป่งพัฒนา,บ้านเป๊าะทอง หมู่ที่ 9,10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:36:00 น.