อ่านแล้ว 20 ครั้ง

รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๑๑/ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้กำหนดจัดประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ครั้งที่ 11/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

.วันที่ 05 กันยายน 2566 เวลา 11:19:00 น.