อ่านแล้ว 54 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ วารสารประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดทำเอกสารการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤษภาคม2566 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งที่ได้ดำเนินการมาแล้วให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร




ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 13:54:00 น.