อ่านแล้ว 52 ครั้ง

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565


วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10:34:00 น.