อ่านแล้ว 102 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านโป่ง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก(ACTIVE LEARNING)โดยเลือกปลูกพืชผักสวนครัวที่ใช้ปรุงอาหารประจำวันเป็นประจำ และจัดให้มีถังขยะเปียกหรือบ่อปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ประโยชน์แทนปุ๋ยเคมีวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:03 น.